Trả lời tự động tin nhắn bằng keywork

Bạn có một Fanpage và cần một con Bot trả lời tự động một số câu hỏi thông thường nhằm tiết kiệm thời gian, chatbot là một lựa chọn hàng đầu giúp bạn nhẹ gánh khi quản lý fanpage đặc biệt trong thời điểm bận rộn

Messflow khá thông minh, dựa vào từ khóa mà bạn thiết lập nó có thể hiểu khách hàng muốn gì và đưa ra câu trả lời phù hợp. Ngoài ra, có thể thiết lập nhiều câu trả lời cho một từ khóa để  làm phong phú nội dung.

và thao tác này đặc biệt khá đơn giản với Messflow 

 

1.Vào Menu [Kịch bản trả lời], bạn sẽ thấy menu tương tự như vầy:

 

2.Tạo mẫu trả lời bằng cách điền từ khóa vào [Khi người dùng nói] và phần trả lời ở [Bot trả lời]. Phần trả lời mình có thể đặt nhiều câu trả lời Messflow sẽ lấy ngẫu nhiên trong này để trả lời cho khách

để có thể chọn nhiều câu trả lời bạn ấn các button như Text, Image, Block . . .

 

3. Khi khách chat với bot, chỉ cần trong câu của khách hàng có từ khóa được thiết lập ở trên thì bot sẽ  hiển thị câu trả lời tương ứng.

Đơn giản phải không các bạn, sau không thử bắt đầu ngay đi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *