WELCOME TO MESSFLOW

Hệ thống xây dựng mạnh mẽ, nhiều tính năng nỗi bật giúp việc phát triển chatbot hỗ trợ marketing, quản lý khách hàng, bán hàng . . . hiệu quả hơn

so sánh các tính năng

 
Chức năng
 
Miễn phí
 
Trả phí
    CRM quảng lý thông tin chi tiết khách hàng  
 
    Phểu (Tag) phân loại khách hàng  
 
    Gửi tin nhắn hàng loạt tiêu chuẩn đến khách hàng cũ  
 
    Gửi tin nhắn hàng loạt CÓ QUẢNG CÁO đến khách hàng cũ  
 
    Livechat  
 
    Trả lời bằng tin nhắn mẫu  
 
    Kịch bản bám đuôi (Sequence)  
 
    Phân loại khách hàng tự động (Tags)  
 
    Quét khách hàng từ lúc thành lập trang  
 
    Tạo Bot nhanh từ chợ kịch bản (Bot market)  
 
    Webform để thu thập thông tin khách hàng  
 
    Công cụ thu hút khách hàng khác: link rút gọn, QR Code, Messenger Code . . .  
 
    Nodejs + Messflow API coding  
 
    Menu tùy chỉnh  
 
    Hướng dẫn sử dụng trên Teamview
Ít nhất 3 tháng tùy gói
    Hỗ trợ tạo kịch bản  
 
Có điều kiện
    Tặng kèm kịch bản Viral  
 
Có điều kiện
    Tặng kèm kịch bản cở vừa  
 
Có điều kiện

Hãy lựa chọn gói phù hợp với nhu cầu của bạn và đăng ký ngay để tối ưu việc kinh doanh

BASIC
300k
1 pages

30’000 sub

3 THÁNG (-10%) 6 tháng (-30%) 1 NĂM (+1 NĂM)

Phù hợp cho việc kinh doanh của doanh nhiệp vừa và nhỏ, hoặc hộ kinh doanh online

Tặng kèm 4h teamview hướng dẫn sử dụng nếu đăng ký sử dụng từ 6 tháng trở lên

PRO
500k
2 pages

30’000 sub

3 THÁNG (-10%) 6 tháng (-30%) 1 NĂM (+1 NĂM)

Phù hợp cho việc kinh doanh của doanh nhiệp vừa và nhỏ, hoặc hộ kinh doanh online

Tặng kèm 4h teamview hướng dẫn sử dụng , một kịch bản Viral nếu đang ký 6 tháng

ADVANCE
700k
3 pages

30’000 sub

3 THÁNG (-10%) 6 tháng (-30%) 1 NĂM (+1 NĂM)

Dành có các doanh nghiệp có nhu cầu quản lý nhiều Fanpage hoặc có lượng khách hàng lớn

Tặng kèm 8h teamview hướng dẫn sử dụng , một kịch bản Viral nếu đang ký 3 tháng

ENTERPRISE
1'000k
5 pages

50’000 sub

3 THÁNG (-10%) 6 tháng (-30%) 1 NĂM (+1 NĂM)

Dành cho các doanh nhiệp lớn hoặc cty Marketing
+150k/page cho tiếp theo

Tặng kèm 8h teamview hướng dẫn, một kịch bản Viral và một kịch bản vừa nếu đăng ký 3 tháng