Dùng Tag (phiểu) để phân loại khách hàng tự động

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại chatbot phục vụ cho các nhu cầu khác nhau, trong đó nếu bạn muốn một chatbot mạnh về quản lý — phân loại khách hàng tự động hoặc phục vụ cho nhu cầu marketing thì Messflow là một ứng viên sáng giá.

Điểm khác đáng kể của Messflow nằm ở chổ Tag, với Messflow bạn có thể gắn hoặc gở Tag ở bất kỳ nơi nào có tương tác với khách hàng. Do đó chủ động quyết định những khách hàng làm gì, chat nội dung gì thì được đưa vào tag (phiểu) nào.

Các kịch bản chăm sóc khách hàng như CRM, Sequence, Broadcast cũng điều dựa trên Tag. Nhờ đó bạn rất linh hoạt trong việc tương tác với khách hàng.

Ví dụ để chăm sóc khách đang trong một phiên giao dịch, bạn chi họ làm 2 nhóm [Kiểm tra thông tin giao hàng] đối với khách đang mua và [Hoàn tất đơn hàng] với những khách đã chốt đơn.

Trọng kịch bản chatbot, bạn thiết lập cứ khách hàng mua hàng nó sẽ gắn Tag [Kiểm tra thông tin giao hàng] để biết những khách hàng này đã đặt mua nhưng chưa xác nhận đơn.

Như hình trên, sau khi khách hàng chọn mua xong và muốn thanh toán, bạn kiểm tra lại xem đã có thông tin (địa chỉ giao hàng, số điện thoại . . .) chưa. Có 2 trường hợp
1. Đã có do mua từ trước: Chỉ cần gửi thông tin cám ơn và hoàn tất đơn hàng này
2. Chưa có: gắn Tag [Kiểm tra thông tin giao hàng] để biết mình đang thiếu thông tin của người này. Sau đó gởi Form cho họ nhập thông tin giao hàng.

Nếu khách hàng nhập thông tin giao hàng thì tuyệt, nhưng nếu họ không nhập thì sau? Đây là lúc thẻ [Kiểm tra thông tin giao hàng] phát huy tác dụng.

Chúng ta dùng một sequence cho nó follow những ai trong Tag [Kiểm tra thông tin giao hàng], khi sub đã trong Tag này thì nó sẽ gởi Form đến yêu cầu họ điền thông tin

Một điều cần chú ý để tăng trải nghiệm người dùng, là sau khi khách hàng điền đủ thông tin, bạn phải lập tức gỡ tag [Kiểm tra thông tin giao hàng] để sequence không follow theo họ nữa.

Làm sao để biết khi nào khách hàng nhập rồi hay chưa ? Vì khách hàng có thể mở Form nhưng không làm gì và đóng nó lại thì sao. Trường hợp này nếu bạn dùng Messflow sẽ có lợi thế, vì họ cung cấp tính năng [Callback Block], tức gọi lại khi hoàn thành form (có nhập liệu)

Tại block [hoàn tất đơn hàng], bạn gở thẻ [Kiểm tra thông tin giao hàng] và gắn thẻ [Hoàn tất đơn hàng], vậy là sequence sẽ không chạy nữa.

Nói về nhắc khách hoàn thành đơn hàng, bạn cũng chỉ nên nhắc nhở 2 lần, nếu khách vẫn cố tình không cung cấp nơi nhận, tức họ muốn cancel đơn hàng thì mình cũng không nên cưởng cầu. Do đó, trong sequence trên khi chạy xong là chuyển qua thẻ [Hoàn tất đơn hàng], mọi việc sau đó có thể làm thủ công hoặc chuyển qua một kịch bản khác.

Ví dụ được lấy trong kịch bản Simple Shopping Card

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *