0(0)

Bài 3: Kịch bản trả lời đơn giản

  • by Circle
  • Course level: Intermediate

Description

Phần này bạn chỉ cần thiết lập các keywork và câu trả lời dựa trên keywork đó. Ví dụ dưới đây nếu trong câu chat của khách hàng có các keywork như “chào shop”, “chào bạn”,”alo”, “hi shop” thì Bot sẽ trả lời “Chào bạn, chúc một ngày tốt lành”.

Ở kịch bản trả lời, Messflow sử dụng các kiểu Văn bản, Hình ảnh, Block

a. Kiểu văn bản Text

Mở FB messager và test thử

Tuy nhiên, lúc nào cũng mỗi câu trả lời vậy thì không “thông minh” lắm, bạn có thể thiết ập nhiều câu trả lời và Messflow sẽ chọn ngẫu nhiên một câu để gởi cho khách hàng.

Bạn sẽ thấy Bot trả lời khác nhau với cùng một kịch bản trên

b. Kiểu hình anh Image: Nếu bạn dùng nhiều image, thì các image cũng sẽ được dùng trả lời ngẩu nhiên.

c. Kiểu Blkock: câu trả lời có thể là một Block, trường hợp dùng Block thương do câu trả lời phức tạp và được cấu thành do nhiều sub-block khác nhau. Block là kiểu data quan trọng sẽ được mô tả rõ bên dưới.

d. Thêm vào Tag : Đây là công cụ mạnh để quản lý khách hàng, thông qua Tag có thể phân nhóm khách hàng cũng như xây dựng các kịch bản chăm sóc. Để đưa khách hàng vào Tag, bạn có thể chỉ cần dùng [Vào tag], chọn tag cần đưa vào. Tinh năng này tương tự trong kịch bản trả lời.

e. Loại khỏi Tag: Khì dùng phần này, khách hàng sẽ bị loại khỏi Tag tương ứng, các [Kịch bản chăm sóc] đang được gắn trên Tag cũng sẽ dừng hoạt động

About the instructors

0 (0 ratings)

5 Courses

0 students

Free