WELCOME TO MESSFLOW

Chatbot dành cho người không biết chatbot, nếu bạn không dùng được thì đó là lỗi của chúng tôi.

Tại sao dùng Messflow

Nếu dùng qua các công cụ như Chatfuel/Manychat bạn sẽ vô cùng thích thú vị sự đơn giản của nó, bù lại nó không dành cho dân chuyên về kỹ thuật. Nếu dùng quan các framework như Microsoft Bot Platform bạn sẽ ấn tượng vì sức mạnh của nó nhưng phát triển các ứng dụng trên nền tảng này không phải dể dàng, đặc biệt khi bạn cần quản lý nhiều Bot khác nhau.

Đó là lý do bạn nên dùng Messflow, công cụ tuyệt vời cho phép bạn tạo Bot như Chatfuel, lập trình như Microsoft Bot Platform. Cũng không yêu cầu quá nhiều kiến thức về Nodejs vì chúng tôi cung cấp phong phú các API cho các bạn.

tính năng nỗi bật

Các mẩu chatbot dựng sẳn khác