0(0)

Bài 5: thực hành cơ bản

  • by Circle
  • Course level: Intermediate

Description

  1. Dùng chức năng [Kịch bản trả lời] cài đặt khi sub gõ có các từ khóa như: hello, chào shop, chào admin, xin hỏi, cho hỏi thì Bot sẽ trả lời [Xin chào, {{page_name}} giúp được gì cho bạn ạ]
  2. Dùng chức năng [Kịch bản trả lời] kết hợp với Tự điển, khi sub hỏi có các từ khóa như chào shop/bạn/ad/admin/anh/chị thì Bot sẽ trả lời [Xin chào, {{page_name}} giúp được gì cho bạn ạ]
  3. Dùng chức năng trả lời mặc định, hiện câu thông báo [Nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong ít phút nữa, xin vui lòng chờ trong giây lát]

About the instructors

0 (0 ratings)

5 Courses

0 students

Free