0(0)

Bài 4: Block

  • by Circle
  • Course level: Intermediate

Description

Block là khối với một hoặc nhiều loại thông tin (hay còn gọi là sub-block gồm : văn bản, hình ảnh, gallery . . . ) mà bạn thiết lập sẳn và dùng nó để gởi cho khách hàng. Nếu Bot bạn có quá nhiều Block bạn có thể chia nó thành các Nhóm để dễ quản lý. Ở tài khoản trả phí, khi tọa xong Block bạn có thể gọi trực tiếp Block bằng ref link hoặc thông qua QR code.

Messflow cung cấp các loại gồm văn bản, text, yêu cầu URL, JSScript. Riêng 2 loại yêu cầu URL và JSScript bạn phải trả phí thì mới dùng được.

Chú ý: trường hợp khi khách hàng gõ đoạn text mà Bot không tìm thấy trong phần [kịch bản trả lời], nó sẽ tìm trong Block và gởi về cho khách hàng.

 Yes No

1.Block [Bắt đầu] và Block [Trả lời mặc định] #

Block [Bắt đầu] và Block [Trả lời mặc định]

Messflow có 2 Block đặc biệt được tạo bởi hệ thống là [Bắt đầu] và [Trả lời mặc định]

Block [Bắt đầu]: sẽ chạy khi một sub lần đầu tiên inbox với page bằng cách ấn nút [bắt đầu trên Messenger. Khi đó nó sẽ gọi đến Block [Bắt đầu].

Tuy nhiên, có một ngoại lệ khi sub cũng lần đầu tiên inbox với page nhưng nó vào thông là một ref link như https://m.me/messflow.page?ref=xem+demo thì dù show ra nút [Bắt đầu] hệ thống vẫn sẽ chạy với từ khóa [xem demo] và nếu có block xử lý tương ứng Messflow sẽ chạy block đó.

Block [Trả lời mặc định]: Trường hợp khi sub gõ một câu hay thực hiện thao tác nào đó,  Messflow không tìm được Block trả lời tương ứng thì hệ thống sẽ dùng Block [Trả lời mặc định] để trả lời khác hàng

kết quả là

 Yes No

2.Các thành phần trong Block

Các thành phần trong 1 block gọi là sub-block, Messflow cung cấp các loại sub-block như sau.

a. Văn bản : Kiểu dữ liệu đơn giản gồm một ô text để các bạn nhập văn bản vào trả lời cho khách hàng

b. Kiểu hình ảnh đơn và nhóm ảnh thành Gallery: Bạn có thể trả lời cho khách hàng bằng hình ảnh đơn (chỉ 1 ảnh duy nhất) hoặc Gallery (tập hợp nhiều ảnh kèm Title, Sub-Title), về cơ bản Messflow phân biệt ảnh đơn và Gallery thông qua Gallery ID. Trường hợp các ảnh có cùng [Gallery ID] sẽ được show ra dưới dạng Gallery. Một Gallery có thể chỉ có 1 ảnh hoặc nhiều ảnh điều được.

Để upload ảnh, Messflow cung cấp trình quản lý ảnh gọi là [Photo Management], bạn có thể Upload hoặc lấy ảnh từ URL. Trường hợp ảnh đã có trên hệ thống bạn chỉ cần click vào để chọn ảnh cần dùng

Để show 1 Gallery, bạn chỉ cần show show 2 image (chọn lần lượt từng image), rồi đánh số Gallery ID = 1 (số bất kỳ, ban đặt số khác cũng được nhưng phải giống nhau) thì Messflow sẽ tự động nhóm 2 image này thành 1 gallery.

Trường hợp bạn muốn show 1 ảnh riêng lẽ, thì chổ Title, Sub-Title và Gallery ID chỉ cần bỏ trống

Và đây là kết quả

Hỏi vui: Trong Gallery dùng nút [Mua ngay] để mua sản phẩm, vậy khi click vào làm sau biết được khách hàng chọn mẩu nào ?

 

c. Kiểu Gallery

Khác với cách nhóm nhiều ảnh đơn lẽ thành Gallery, Messflow cũng hỗ trọ kiểu Gallery để các bạn có thể show trực tiếp thông tin lên. Cách dùng trực tiếp này đơn giản hơn:

Cách trình bài này giúp dễ quản lý Gallery hơn

d. Yêu cầu URL : Dùng để gởi 1 yêu cầu đến 1 URL nào đó và lấy kết quả về, kết quả phải là 1 json. Messflow sẽ do xem phần tử nào trùng với [Receive Data] thì nó sẽ tự động gán vào [Receive Data]. Để dùng được tính năng này bạn phải dùng Bot tính phí với chi phi thấp nhất là 2000 sub (tương đương 40k/tháng)

e. JSScript : Điểm mạnh của Messflow so với các platform chatbot khác ở chổ bạn có thể nhúng mã Javascript/NodeJS vào Bot. Chung tôi cung cấp các API cho phép bạn truy xuất đến Cơ sở dữ liệu để thao tác với phần dữ liệu của Bot mà bạn sở hữu. Phần lập tình này sẽ được mô ta trong phần nâng cao của Messflow. Để dùng được tính năng này bạn phải dùng Bot tính phí với chi phi thấp nhất là 10k sub (tương đương 150k/tháng)

f. Thêm vào Tag : Đây là công cụ mạnh để quản lý khách hàng, thông qua Tag có thể phân nhóm khách hàng cũng như xây dựng các kịch bản chăm sóc. Để đưa khách hàng vào Tag, bạn có thể chỉ cần dùng [Vào tag], chọn tag cần đưa vào. Tinh năng này tương tự trong kịch bản trả lời.

g. Loại khỏi Tag: Khì dùng phần này, khách hàng sẽ bị loại khỏi Tag tương ứng, các [Kịch bản chăm sóc] đang được gắn trên Tag cũng sẽ dừng hoạt động

About the instructors

0 (0 ratings)

5 Courses

0 students

Free